Regulations
Please note that this website is not an employment agency as defined in Article 18 of the Act of 20th April 2004 on the Promotion of Employment and Job Market Institutions (Journal of Laws, U.04.99.1001). Also, the website does not provide any job agency services (including temporary job agency services) in Poland or abroad; nor does it provide any job or personal counselling services or staff recruitment and delegating services. This website should, therefore, be treated as a means of providing information, contacts and analyses. We cannot be held responsible for an incorrect classification of its activity or for any advertisements, analyses and information submitted by third parties, institutions or businesses to be posted at the www.7oceans.pl website

1 Kazdy użytkownik ma prawo do rejestracji na stronie www.7oceans.pl W przypadku zmiany powyższego informacja na ten temat ukaże sie na w/w stronie

2 Serwis nie jest agencją zatrudnienia w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.04.99.1001)

3 Serwis nie świadczy jakichkolwiek usług w zakresie pośrednictwa pracy ( w tym tymczasowej), na terenie RP oraz zagranicą, doradztwa zawodowego i personalnego oraz jakichkolwiek działan związanych z pozyskiwaniem i kierowaniem do pracy pracowników. Serwis należy traktować jako strone , dostarczającą informacje,kontakty i analizy.

4 Serwis nie odpowiada za błedna kwalifikacje jego działalności oraz za jakiekolwiek ogłoszenia analizy oraz informacje pochodzące od osób prywatnych,instytucji oraz firm zamieszczajacych je w serwisie www.7oceans.pl

5 Użytkownik serwisu, który rejestruje sie na stronie automatycznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przez 7oceans.pl oraz ich udostępnianie agencjom crewingowym, poszukującym potencjalnych pracowników oraz innym firmom w celach marketingowych Jedynymi danymi zbieranymi przez system są dane które użytkownik przedstawia w formularzu przy rejestracji oraz adresy IP użytkownika.Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji z serwisu7oceans.pl

6 Strona 7oceans nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zamieszczane przez użytkowników. na stronie głownej ,forum oraz oraz przesyłane do pracodawców.Zastrzegamy też sobie możliwość usuwania informacji,postów ,komentarzy i innych informacji bez wczesniejszego informowania użytkownika .jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie ogólnie przyjetych zasad społecznych, oraz niezgodnośc z prawem RP oraz usuwania kont użytkowników którzy łamią zasady przyjęte prze firmę 7oceans a o których użytkownik jest powiadamianny mailem po dokonaniu rejestracji. To samo dotyczy reklamy która nie została zatwierdzona przez 7oceans oraz spamu. Dodatkowo uzytkownik może zostac zawieszony,zablokowany lub całkowicie wykluczony z grona użytkowników strony i forum.

7 Strona 7oceans.pl nie odpowiada za wydarzenia i ich skutki na które nie ma wpływu . W szczególności dotyczy to awari serwera lub strony,działalności hakerskiej,(w tym kradzieży danych użytkownika),wirusów,utraty danych,braku dostepności do konta lub strony itp.Strona nie ponosi odpowiedzialności od zdarzeń niezależnych od strony 7oceans.Strona nie odpowiada również za równiez za opózniena w działaniu strony,przekaz ,transmisje i treść przesyłanych danych zarówno jesli chodzi o prywatne wiadomości przekazywane pomiędzy użytkownikami,firmami oraz strona 7oceans . Serwis nie odpowiada również za problemy dotyczace spraw związanych z opłatami, przesyłaniem opłat, błędnym wypełnieniem formularza opłat, posługiwaniem się kartą lub pochodzącą z kradzieży, posługiwaniem się rachunkiem bankowym przez osoby nieupoważnione oraz wszelkie inne zdarzenia dotyczace płatności poprzez system. Wszelkie zastrzeżenia w tym względzie należy zgłaszać do firmy obsługujacej system płatności - PayU - lub banku lub operatora karty.W związku z powyższym użytkownik lub firma nie może domagać sie zwrotu jakichkolwiek kosztów rejestracji użytkownika,reklamy i żadnych innych w razie wystapienia jakiegokolwiek zdarzenia opisanego powyżej lub podobnego w skutkach. Po opłaceniu należności nie ma możliwości jej zwrotu

8 7oceans nie odpowiada za błędne wypełnienie formularzy ,błędne dane lub informacje dostarczone zarówno przez agencje jak i innych użytkowników

10 Wszelki problemy powinny być w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze negocjacji pomiędzy 7oceans a uzytkownikiem strony,zanim któras ze stron podejmie inne kroki w celu rozwiązania problemu.Ze swojej strony 7oceans zapewnia ,iz dołoży wszelkich starań aby jakiekolwiek problemy zostały rozwiązane w drodze wzajemnej negocjacji.

11 Płatności mozna dokonywać poprzez opłate kartami płatniczymi akceptowanymi przez strone oraz poprzez bankowe przelewy elektroniczne ,wymienione na stronie podczas ppłatności

12 Warunkiem realizacji i dostawy usługi jest jej opłacenie dostępu do strony w kwocie zależnej od czasu dostępu . Szczególowy cennik zostanie wyświetlony podczas rejestracji . Czas dostarczenia usługi zależy od czynników zewnętrznych takich jak czas realizacji przelewu przez bank lub operatora karty płatniczej. Po wpływie środków na nasze konto czas realizacji usługi/dostępu do strony nie powinien przekraczać 24 godzin

13 Realizacja płatności zajmuje się firma PayU:

PayU SA ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

NIP 779-23-08-495, REGON 300523444

http://www.payu.pl/kontakt

14 Wszelkiego rodzaju reklamacje należy składac w formie elektronicznej na adres : office@7oceans.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w dni robocze w godzinach 8.00 – 17.00 a ich czas nie powinien przekroczyć 48 godzin

15 Logując sie na strone www.7oceans.pl i opłacając należnośc potwierdzasz ze akceptujesz regulamin strony oraz politykę prywatności